פשט ברש”י שבת קמ: [#16837]

י"ז כסלו התשפ"ב

שאלה:

בס''ד

שלום הרב,

רציתי לשאול מה הפשט ברש''י שבת קמ: בבנתיה דרב חיסדא, דנראה שנוגד גדרי הקדושה?

תודה רבה

תשובה:

כל שרחוק מן התאווה, כן צריך לעוררה לצורך חיבור דקדושה.