תודה [#16706]

י"ז כסלו התשפ"ב

שאלה:

אני מגיל בחרותי שמעתי את השיעורים וקראתי את הספרים של הרב וזה כבר יותר מ12 וזכה אותי הקב"ה גם לזכות את חברי ואני מודה לקב"ה על הזכות שנפלה בחלקי כל יום ויום,
ואני רוצה להוכיר תודה על כל מה שהרב עשה בשבילי בחודש ההודאה כסלו תודה רבה מעומק הלב, ושנזכה לביאת משיח צדקנו בקרוב ממש.

תשובה:

חזק ואמץ! עלה והצלח!