תוהו זוהמא בוהו ערב רב [#16824]

י"ז כסלו התשפ"ב

שאלה:

(א) האם יש קשר בין תוהו, זוהמא, בוהו,וערב רב?
(ב) האם כל הרע כבר נעשה בשורש קודם האכילה מעץ הדעת ועכשיו נתגלה כל הבירורים תחת מהמודעות של האדם

תשובה:

א. כן, שורש הערב רב בתהו, שבו שורש הזוהמא של כל הבריאה, וחלקו נתקן בבהו.

ב. כן.