דממה [#16744]

י"ט כסלו התשפ"ב

שאלה:

שלום וברכה כבוד הרב שליט"א.
בסדרה דך את רפואתך, בסופה, הרב נגע בחלוקה של הקרום מח וגולגולת. ביאר את עניין הקרום שתפקידו הוא היכולת לדלג ולעבור ממחשבה ישרית למעגלית, והוא בעצם הכח המאפשר לעצם להתגלות בתוך המחשבה. הוא המאפשר את הדרור הנפשי. לעומת היושרי שמקבע את האדם מחד ומאידך המעגלית שמנתקת אותו, וזהו חידוש היהדות. הרב אמר שזה הרובד החיצוני של גילוי העצם, שמורכב מב' חלקים דהיינו המודעות לפעולות והפנימי מודעות לעצם. מעבר לכך יש דממה ששם אין מודעות כלל. אמנם הרב לא המשיך לבאר חלקים אלו, היכן הם באיבר הגשמי, וכיצד בפועל להגיע אליהם. אשמח מאוד אם הרב יוכל לבאר למעננו.
תודה רבה!

תשובה:

בס"ד

ז"ל הרע"ב (חולין, ג, א) ב' קרומים יש למוח, העליון דבוק לגולגולת, והשני סמוך למוח, עכ"ל. המודעות לפעולות זהו הקרום הסמוך למח, והמודעות לעצם הוא הקרום הדבוק לעצם הגולגולת. ובעצם הגולגולת יש דממה ממש.

נצרך השקטה פנימית ומודעות חושית לתנועות הגולגולת והקרום והמח, והתחברות אליהם, זו עדינות פנימית של חיבור חושי לחלקי המח.