כללי [#16705]

י"ט כסלו התשפ"ב

שאלה:

לכבוד הרב שליט"א,
איזה רב מקובל אמר לי שצריך לישון כשהראש לצד מזרח ולא כשהרגליים לצד מערב האם יש מקור לדבריו בספרי קבלה.ב האם דרך קאמרנא וברסלב קרובים להדדי ג ראיתי בספר נתיב מצותיך שכותב קצת בחריפןת נגד ספר קל,,ח פתחי חכמה להרמח,,לצ מה דעת הרב על זה ואם היום עדיין יש חשש זה

תשובה:

א. ארז"ל כל הנותן מטתו בין צפון לדרום הויין ליה בנים זכרים. ופירשו בזוהר, ראשה למזרח ומרגלותיה למערב. ועיין באריז"ל, שער המצות, בראשית.

ב. יש חלק דומה, מצד הביטול, ה"אין". אולם זהו "אין" שונה. בברסלב זהו אין של תמימות ופשיטות, ובקאמרנא זהו אין של "ביטול היש". וכן בקאמרנא תופס ענין היחודים מקום רב, משא"כ בברסלב.

ג. אלו ואלו דברי אלקים חיים.