קללת חינם [#16113]

י"ט כסלו התשפ"ב

שאלה:

שלום כבוד הרב,
1. מהי קללת חינם? אף אדם לא מייחל לשני סתם אלא מחמת שעשה לו דבר מה
2. ''לו תבוא'' מה הפשט בזה ? ושנית הרי כל יסורים שבאים על האדם הכל בהשגחה והכל קצוב, האם מדובר כאן על יסורים שממילא היו מגיעים או שזה משהו נוסף
3. האם מדובר שקילל בפניו או אפילו שהיה לבד ופשוט אמר ויחל לשני כך? או שנגיד שאמר ויחל לשני כמו שהוא גורם לי הרבה צער כך גם לו יהיה הרבה צער
4. מה לעשות כדי לתקן?
5. האם האיסור לקלל זה דווקא בפניו או לא?

תודה רבה

תשובה:

א. נובע מקנאה, או רע בעצם.

ב. חוזר למקלל, כמו עד זומם, כאשר זמם נעשה לו. עיין מהר"ל (סנהדרין, מח, ע"ב).

ג. אפילו שלא בפניו.

ד. לברך זולתו מעומק הלב.

ה. האיסור רק קללה בשם. אולם אינו ראוי כלל וכלל, בכל אופן!