איך אני יכולה לכבד את בעלה [#16915]

כ"ד כסלו התשפ"ב

שאלה:

א) אני גברת הרוצה בעילום שמי. איך אני כאשה יכולה לכבד את בעלי אם בעלי הולך לישן בלילה מאוחר כיון שהוא לומד עד אפיסת כוחותיו והוא קם מאוחר ואינו מתפלל תפילה בזמנה (אמנם הוא קורא קר"ש בזמן) ומחמת זה האשה צריכה לעבוד הרבה כ"כ בבוקר בבית עם הילדים כיון שבעלה ישן במטתו.
ב) איך אני יכולה לכבד את בעלה אם הוא לומד כל הזמן בביתו במחשב שלו ולא שומעים קול תורה ממנו כיון שהוא לומד בשקט ואנו רואים אותו כל היום מסתכל במחשב ואין קול תורה בבית. ג) ומחמת שהוא מתפלל מאוחר הוא גם כן בא מאד מאוחר לסדרי ישיבה. אני עובדת כדי לפרנס את ביתי ושבעלי יכול ללמוד ברצינות אבל הוא אינו מקבל עול הלימוד כמו שאני ציפה ממנו והוא רק לומד אם הוא מרגיש רצון ללמוד והוא בא והולך לישיבה כפי רצונו בלי שום אחריות. האם יש לי שכר לימוד בעלי כאילו הוא בא בזמן הסדר?

תשובה:

א. נצרך למצוא את החלקים הטובים שבו, ועל פיהם יש לכבדו.

ב. כל אחד יש לו אופי נפשי פרטי, ואין ראוי להציב לבעל כללים איך ובאיזה אופן ללמוד, כך השיב הרב שך לאשה שהתלוננה שבעלה לומד יותר מדי בקיאות ופחות עיון. וכן במקרה הנ"ל.

ג. לענ"ד יש כאן איזה דפוס חשיבה שאתם רוצים שהוא ינהג כך וכך, והוא נוהג לפי נפשו באופן שונה. יש לכם שכר רב מאוד, וכדאי לא לנסות להיכנס לאופן לימודו כלל וכלל. אולם נכון הדבר שאפשר לבקש שיעזור בבית כפי שנהגו חכמי הדורות, אולם לא להיכנס לענין לימודו איך וכיצד.