בקשה להשתמש בחומרים של הרב [#17004]

כ"ד כסלו התשפ"ב

שאלה:

שלום רב,
אני בונה עכשיו סדנא לעזור לנשים להתחבר לעבודת ד' שלהן גם בעבודה (למרות שלפעמים נדמה שבעבודה מנותקים מעבודת ד', יש עבודה לעשות גם שם),
ובשיעורים אני מתבססת גם על דברים של הרב מהספרים ומהאתר.
האם מותר לי? אכתוב כמובן שהדברים מגיעים מהספרים ומהשיעורים של הרב.
אבל לקבל אישור והסכמה (או להיפך), חשוב לי מראש שלא יהיו ח"ו קפידות.
תודה רבה ותזכו למצוות!

תשובה:

מותר 100%