גיבנת [#16843]

כ"ד כסלו התשפ"ב

שאלה:

שלום כבוד הרב,
האם הסגולה שהרב כתב לילדה שנולדה עם שדרה עקומה הוא הדין לשאר גילאים ?
והאם הוא הדין לגיבנת שנוצרה במהלך השנים או ראש נוטה קדימה וכו'?

תודה רבה

תשובה:

כן, אולם אין הסגולות עיקר, יש לעשות את העיקר עיקר, ואת הטפל טפל, ולא להיפך.