חלק ב’ הרב לכאורה דילג על עניין תכלית ביאתנו לעולם [#16845]

כ"ד כסלו התשפ"ב

שאלה:

שלום!

בבלבבי חלק ב' הרב לכאורה דילג על עניין תכלית ביאתנו לעולם, שדובר בחלק א שזה להדבק בה' וכו', האם באמת זה מכוון שאפשר לדלג ולהתחיל ישר מעניין הכרת בורא עולם?
תודה שהרב עונה לנו ומדריכנו בעבודי''ת!

תשובה:

באופן שלם סוף מעשה במחשבה תחילה, כלל – פרט – כלל. מחשבה תחילה – כלל. עבודה פרט אחר פרט, פרט. תכלית – כלל. אולם יש כאלו שקשה להם כלל בהתחלה ואפשר להתחיל בפרטים, בחינת פרט וכלל.