נפילה ושבר בשני ידיים [#16904]

כ"ד כסלו התשפ"ב

שאלה:

חמותי שתחי' שברה את יד שמאל בשבת לפני כחודשיים, ועוד לפני שהתרפאה היד, נפלה כעת שבת קודש וישלח ושברה את יד ימין. מבקשת לשאול את כבוד הרב מה ה' מרמז לה, ומה צריכה לתקן. גם מבקשת ברכה שלא תזדקק לניתוח - מירב בת עלייה.

תשובה:

שתעשה חשבון הנפש מה עושה בידיה ומה נצרך תיקון.