אשה שניה [#16998]

כ"ח כסלו התשפ"ב

שאלה:

שלום כבוד הרב,
א. אם לפני שהנשמה יורדת לעולם (כפי שמובא בזוהר הקדוש) היא מתחלקת לחצי נקבי וחצי זכרי, ואז שוב מתאחדת בשעת החופה והקידושין, אז איך זה יכול להיות שמותר לשאת שתי נשים? מי מהן היא החצי האמיתי שלו?
ב. האם זה היה לכתחילה פעם בתקופת אבותינו לשאת שתי נשים? או שזה בשעת הדחק מסיבות מסויימות (של עקרות וכו')?
ג. האם כתוב איפשהו בתורה שצריך שתהיה לאדם אישה אחת בלבד כי היא החצי של נשמתו שהוא צריך להתחבר אליה? אם לא, אז איך הדברים מסתדרים עם הזוהר הנ"ל? מצד אחד שתי נשים ומצד שני כתוב שיש חצי נקבי אחד שמשלים? איך הדברים מתיישבים?

תשובה:

א. כי יש לו ב' חצאים, חצי עליון וחצי תחתון, כן היה ליעקב, חצי עליון לאה, חצי תחתון רחל, והדברים עמוקים.

ב. כן, לכתחילה.

ג. לא, כנ"ל.