ברכת המן [#16906]

כ"ח כסלו התשפ"ב

שאלה:

בפורים אנו עוסקים במחיקת עמלק
ואולם בשער הכוונות הביא לכך שעל ידי השתכרות ו"ברכת" בטעות את המן (שהוא מזרע עמלק), אנו שולחים חיים לניצוץ הקדוש שבקליפה, ההפך ממחיקה.
האם שני הדברים האלה לא סותרים זה את זה ואם לא למה לא

תשובה:

אין בכוחנו למחות את עמלק לגמרי, זה ביד ה', על חלקנו במחיית עמלק כתיב מחה תמחה את זכר עמלק, על חלקו של ה' כתיב מחה אמחה. ולכך כל זמן שקיים נותנים לו חיות. זהו פנים אחד לדברים.