הורדת נשמות [#17000]

כ"ח כסלו התשפ"ב

שאלה:

א. באופן כללי- מהי הדרך הטובה ביותר להורדת נשמות לעולם?
ב. האם על ידי פתיחות, בלי כל מיני הגבלות צניעות, חשק תשוקה מינית וכל מה שמותר- עושים, יוצא ילדים קדושים? (כמובן שמדובר בבני זוג שאוהבים אחד את השני). או על ידי הנהגת צניעות במה שאפשר, הגבלות מסויימות (מעבר לגדרי ההלכה- הכוונה כאן לחומרות פה ושם והתחסדויות) והשתדלות לקיים את הנהגות הקבלה- האם אז זה יותר עדיף (כמובן בבני זוג שאוהבים אחד את השני).

תשובה:

א. נא ללמוד אגרת הקדושה לרמב"ן.

ב. לא! יש לנהוג בקדושה כל אחד לפי מדרגתם.