המשך 16744 [#16929]

כ"ח כסלו התשפ"ב

שאלה:

שלום וברכה. המשך שאלה במענה לתשובת הרב לשאלה מספר 16744.

ביחס לעצם שהרב מדריך להגיע בדע את התבודדותיך, איזה סוג עצם מהג' הנ"ל מבואר שם?

וכן, אשמח לתרגום המקומות הנ"ל, היכן הם מצד התלבשות הספירות.

תשובה:

נא לצטט את התשובה הנ"ל, ולהסביר יותר ברור את השאלה.