כבוד האישה לבעלה [#17003]

כ"ח כסלו התשפ"ב

שאלה:

שלום כבוד הרב, 1.איך אישה מוצאת חן בעיני בעלה על פי התורה?
2. אם יש דבר שהוא רוצה שהיא תעשה ואין בו איסור הילכתי, והיא מרגישה שזה יכביד וקשה לה נפשית לעשות, האם יהיה לה מצווה אם בכל זאת תשמע לו בבחינת "לפום צערא אגרא"?
3. ואם זה דבר שאין בו איסור הילכתי אבל יש פוסקים שמחמירים אוסרים? מה עליה לעשות?

תשובה:

א. הולכת אחר תאות לבו, כלומר שעומדת על נקודת פנימיות רצונו.

ב. יש לה מצוה, ובכללות נצרך איזון כראוי שההכבדה תהא לפי כוחה ולא הרבה מעבר לכך.

ג. כרצון בעלה!