כללי [#16999]

כ"ח כסלו התשפ"ב

שאלה:

1. האם זה נכון שמי שאומר תודה גם על הצרות שלו והייסורים שעוברים עליו יתמתקו הדינים באותם עניינים ובכלל?

2. אומר רבי נתן מברסלב (כמדומני) שאם אדם רואה חסרון במשהו- או שלא התפלל עליו מספיק או שלא התפלל עליו בכלל. לדבריו, הכל תלוי בתפילה אז איך זה מסתדר עם תשובת הרב שענה לי שיש פעמים שגם ריבוי תפילה לא יועיל?

3.האם יש מצב כזה שאיש שהוא יסוד הרוח ידבר יותר מאישה שהיא יוסוד עפר ? (אפילו שכתוב ש-9 קבין של דיבור קיבלו הנשים מתוך 10?)
האם ה' מזווג גם בני זוג שהם מאותו ייסוד ואותם תכונות ואפילו לפי סדר 4 היסודות הם זהים? אם כן- האם זה מיעוט או קיים הרבה?

תשובה:

א. כן, אם אומר זאת עם לב, שפיו ולבו שווים.

ב. כבר אמרו חז"ל מפורש שיש דברים שזה תפילת שוא, ולא הכל נפעל ע"י תפלה.

ג. כן. כן, תלוי כל מקרה לגופו.