מה אני יכולה לעשות אם ע”י שהוא לומד הרבה עד שעה מאד מאוחרת בלילה [#16992]

כ"ח כסלו התשפ"ב

שאלה:

בס"ד
אני האשה ששאלה איך אני יכול לכבד את בעלי על אף שהוא מתעצל הרבה ואינו עוזרת אותי בבית מחמת ההתמדה שלו וגם קם בעצלות ואינו מתפלל שחרית בזמן תפילה, ותודה להרב על התשובה שהיה מאד עוזרת לי, אמנם עכשיו יש לי שאלה חדשה ששכחת לכתוב להרב: מה אני יכולה לעשות אם ע"י שהוא לומד הרבה זמן (על המחשב שלו...שאני רואה זה כהתמכרות למחשב ואינו נראה כמתמיד על הגמרא שלו...) עד שעה מאד מאוחרת בלילה ומחמת כך איני מקבל את צרכים הגופניים ונפשיים ממנו, באופן כללי מאד, ובפרט מחמת שהוא בא לחדר עייף עם אפס כח כ"כ ואינו מקיים מצותו והוא לא מעונין למלאות את צרכי, וכבר דיברתי עמו על כך הרבה והוא אמר לי שהוא רוצה להשתנות אלא שהוא פשוט אינו יכול לסיים לימודו בלילה עד שהוא סיים את הנושא שבו הוא אוחז. איך אני יכול לכבד אותו מחמת הנ"ל, ומה אני יכולה לעשות??

תשובה:

ראשית יש לכבד את הכרתו בחסרון וכן את רצונו להשתנות.

זאת ועוד. צריך לקבוע יום מסוים שבו יש זמן קבוע, ובע"ה הוא יעמוד בכך בקרוב.