נא להרב להתפלל לתלמיד יקר של הרב [#16932]

כ"ח כסלו התשפ"ב

שאלה:

נתבשר לי שבערב שבת בשבוע שעברה נחלה תלמיד חכם אחד מופלג בעירנו שמחבר ספרים על גילוי נקודת הפנימיות הלב, שגם מייחס את רוב דברי תורתו לדברי הרב (וגם הביא דברי הרב בספרו "נשמת המועדים"), הרופאים מצאו גידול מסוים בבטנו ואינם יודעים מה לעשות בעבורו, והוא זקוק לרחמי שמים.
(א) נא להתפלל ל....
(ב) מה אנו יכולים לעשות לזכותו שיהא לו לרפואה שלימה

תשובה:

א. רפואה שלמה.

ב. להרבות באהבת ישראל, ובמיעוט תאוה.