פסוקי דזמרה [#16926]

כ"ח כסלו התשפ"ב

שאלה:

שלום כבוד הרב,
1.
א.מה שכתוב במשנ''ב שהמדלג על פסוקי דזמרה או חלקו וכו' מהפך את הצינורות , מה כוונת הדבר?
ב. והאם זהו דבר שמשפיע להמשך החיים או רק באותו היום? ואיך ניתן לתקנו?

2.
א.הרבה זמו שאיני מבין איך טוב יותר לדלג על פסוקי דזמרה כדי להתפלל עם הציבור הרי המדלג מהפך את הצינורות כנ''ל, דבר שנשמע חמור מאוד מה ההסבר לדבר?
ב.האם זה מוסכם גם על המקובלים שיש לדלג או שזהו רק לפי הפשט ? ואם הם חולקים האם מותר לנהוג כמוהם?

תודה רבה

תשובה:

1.

א. השפע אינו יורד כסדרו.

ב. בעיקר על אותו יום.

ג. לומר פסוקי דזמרה עתה בכל יום בכוונה.

א. כי תפלה בציבור פועלת יותר משפע פרטי כסדרו.

ב. כך יש לנהוג למעשה.