מי נחשב עני על פי התורה? [#17002]

כ"ט כסלו התשפ"ב

שאלה:

שלום כבוד הרב,

רציתי לדעת מי על פי ההלכה נחשב לעני אביון?
ומי נחשב לעשיר?
(נפקא מינא לנתינת צדקהמתנות לאביוניםמעשרות וכו')

תשובה:

מדין הש"ס, כן שאין לו מאתיים זוז, נוטל מתנות עניים. ולמעשה בתינת צדיקה, כל שדחוק לפרנסתו. ובדין מתנות לאביונים, יש מקפידים על אביון ממש, שחסר כל ותאב לכל.