הדרכה [#17037]

ג' טבת התשפ"ב

שאלה:

אני ערב חתונת בני ואני מאוד מתלבט לאיזה מדריך לשלוח אותו כי הרבה מדריכים אפילו הנראים כיראי שמיים מוסרים הדרכה המובילה לגיהנום כפשוטו. לכן אני שואל איך אדע על מי אפשר לסמוך שמעביר הדרכה בדרך התורה?

תשובה:

יש לברר מהו התוכן הנלמד ע"י אנשים "מבינים" ש"מכירים" עולם זה. במקביל לכך אם יש פתיחות בינך לבן, אפשר לשוחח עמו אח"כ ולדייק את מה שצריך דיוק!

כמו כן תלוי מאוד מי הוא בנך ומהו מדרגתו! ולפ"ז לפנות לראוי לפי מדרגת בנך. לא הכל תלוי ברצון ההורים!