היאך להשתמש בתשובות הרב? [#17065]

ג' טבת התשפ"ב

שאלה:

שלו' להרב שליט"א,
רציתי לידע כשהרב משיב תשובות עם הדרכות להשואל האם בדרך כלל זהו תשובה רק להשואל הפרטי או שהוא תשובה ציבורית וכללית איפה לנהוג ואינו רק הוראה פרטי להיחיד השואל. ויש נפקא מינא גדולה בכך האם תשובה לשואל אחד שייך גם למישהו שיש לו את אותו שאלה, או שכל אחד צריך לשאול את אותו שאלה והתשובה יכולה להשתנות בכל מקרה לגופו. האם כל אחד יכול להשתמש בתשובות הרב באותו רמה כשיש לו את אותו שאלה, או שכל אחד צריך לשאול את שאלתו להרב ולקבל תשובה פרטית שלו.

תשובה:

ברוב המקרים זוהי תשובה כללית, ובמיעוט המקרים זוהי תשובה פרטית. וזהו אחד מן הטעמים ששאלה אחת אפשר שיהיה עליה תשובות שונות.