חן [#17039]

ג' טבת התשפ"ב

שאלה:

שלום לכבוד הרב שליט"א
מתפללים ונמצא חן בעיני אלוקים ואדם יש לי כמה שאלות בענין של מציאות חן
א' מה ההבדל בין מציאת חן בעיני אחרים וכבוד בעיני אחרים?
ב' האם אפשר לפרט בכללות ענינו של חן לפי הד' יסודות?
ג' מה הם האופנים המתוקנים של השתמשות במידת ביקוש החן?
ד' מהו הדבר והיפוכו בענין החן?
תודה רבה על כל היקף ההדרכה שהרב מדריך את הכלל, ואני תפלה שנזכה לאור תורתו של הרב עוד ועוד עד ביאת גואל במהרה.

תשובה:

א. כבוד תלוי במעשיו של האדם, חן לשון חנם, בבחינת "לא כחל ולא שרק ויעלת חן".

ב. אש – חן במאור פנים. רוח – חן בתנועות. מים – הגררות ומשיכה. עפר – יציבות שאפשר להישען עליה.

ג. שלולי החן הדבר חיובי, והחן נוסף על גביו. והוא בחינת מתנת חנם שבאה אחר שכר, ודו"ק.

ד. אמרו בספ"י, היפך חן – כיעור.