כיצד צריך להסתכל על צדיקים [#17098]

ג' טבת התשפ"ב

שאלה:

בס''ד

יישר כח לרב!!
רציתי לשאול, גדלתי על ברכי אמונת צדיקים, אך מאידך, חינכוני, והתחדד בשנים אחרונות (עקב פרשיית ברלנד), שמי שעובר על סעיף קטן שו''ע, מקומו בגהינום ואין שום 'שוחד' של צדקות מופלגת וכדו'.
ועניין זה מאוד נשתרש בי, ולאחרונה מישהו סיפר לי על האדמו''ר מאמשינוב שליט''א שעושה מעשים שאינם לפי שו''ע, כגון קידוש ביום ראשון, ומחסיר תפילות, וכדו', ובהשקפתי אין מחילה על כך, אך מאידך שמעתי שגדולי הדור מחזיקים ממנו, רציתי לשאול את הרב כיצד צריך להסתכל על הדברים.
מקווה שאין התשובה 'לא להרהר על חכמים' וכדו'
יישר כח

תשובה:

הרב הנ"ל עובד ה' בתמימות ובישרות ובמסירות נפש מתוך אהבת ישראל עצומה. וכבר נשאל על כך ר' שלמה זלמן אוירבעך זצ"ל, והורה שאין לחשוש כלל וכלל!

מהמעט שהנני יודע הוא נוהג ע"פ ההלכה, אם כי לא לפי כל השיטות בכל ענין וענין.

לענ"ד לית דין בר נש כיוון שעבודתו במסירות נפש!