נפש האדם [#17059]

ג' טבת התשפ"ב

שאלה:

שלום כבוד הרב,
לגבי תכונות בנפש של יצירתיות ואסתטיקה והנאה מהתבוננות בדברים נאים. מה שורשן בנפש ומה הקלקול והתיקון שלהן?

תשובה:

פעמים זה הנאה שהדבר מאיר, וזהו אש. ופעמים זוהי הנאה מהיופי והיגררות אחריו, וזהו מים. ופעמים זהו הנאה מהצורה המסודרת, וזהו עפר. ופעמים זהו הנאה מהיצירתיות וההשראה לעשות זאת, וזהו רוח. נצרך בדיקה בכל מקרה מהו הקלקול ומהו התיקון לפי זה, כי הדברים רחבים וקשה לפרטם, אם תציין את הקלקול אשתדל לציין את התיקון.