שלושה שאלות שונות [#17110]

ג' טבת התשפ"ב

שאלה:

ב"ה, נר שביעי של חנוכה תשפ"ב

מורי ורבי

תשובת הרב
הגיעני, ושימחה אותי מאוד. באמת שאי אפשר להודות, הכל מסתתר הרי בלב, אבל אם רק
היה מדבר, היה הוא מראה כיצד שלבים רבים בסולם עלייתי נבנו מכוח זיכוי הרבים של
הרב. מודה מאוד ומשתדל להזכיר בכל תפילה את שמו של הרב.

*

ברשות הרב, מספר שאלות.

א. מהי הדרך הנכונה של החזרה על הלימוד?

ב. אני חי עם אשתי בשלום ובאחווה ב"ה. הבעיה, חסר לנו נקודת עניין במפגשים ארוכים, כמו
בשבת או בטיולים.  היא יותר נוטה למעשי, אני יותר לחשיבה על החיים או נפש. ניסינו כמה דברים, אבל איננו שבעי רצון מהתוצאה.
מה הרב מציע?

ג. אני לא חי נכון בנקודה הכלכלית. תמיד עומד על הגבול ביחס לשאלת הוצאות והכנסות, ולא פעם עובר גם במידה ניכרת את ההכנסות (אלף או אלפיים). רצוני תדיר לפעול באופן שאם אין כסף
לא מוציאים, לזרוק את האשראי וכו', אבל אני נמנע מכך היות וקשה לי לצמצם את אשתי
(מכניס אותה לעצבות). השאלה, איך הולכים בין הטיפות? (פעם שמעתי שיש מחד לצמצם,
ומאידך לשדר שזה זמני ושתיכף הכל יעבור).

בהערכה גדולה חנוכה שמח

תשובה:

א. לקבוע זמן של חזרה בכל יום או לפחות בכל שבוע, חזרה קלה ומהירה בנועם ורוגע, ואפשר לימוד עם ניגון.

ב. כיצד לנסות לחפש לעשות איזה פעולה יחד, כגון פרויקט משותף של חסד וכדו'.

ג. אפשר לנסות לתת לה סכום מסוים מראש כל שבוע שתוציא לפי ראות עיניה והיא בעצמה צריכה להסתדר עם סכום זה.