עבודה בלילה [#17161]

ג' טבת התשפ"ב

שאלה:

לכבוד הרה"ג רבי איתמר שוורץ שליט"א

לאחר דרישת שלו' ואמת

שוב רצוני להודות מכל הלב על התשובות שכת"ר טרח לענות לי על השאלות האחרונות, ואשמח אם כת"ר יוכל לענות לי על השאלות דלהלן.

א. במכתב האחרון, בשאלה הג' שאלתי האם עדיף לישון בצד ימין ע"מ להיות מורדם בחצי השני של הלילה בצד ימין אע"פ שבחצי הלילה הראשון אהיה בצד ימין ולא בצד שמאל כדבעי, או להיפך, ואיני בטוח בכוונת כת"ר בתשובתו, שזה לשונו: "זה ע"פ הקבלה כיון שבחצי לילה ראשון יש יותר דין שזהו צד שמאל, ובחצי השני יותר רחמים שזהו צד ימין. צד ימין. עכ"ל. ואע"פ שכת"ר סיים בכפילות 'צד ימין' דמשמע דעדיף לישון בצד ימין, אמנם מכיון דלמחרת שולחי את השאלה בפקס הקב"ה זימן לידי ספר שנקרא 'קרנות צדיק' (של רבי אליהו סאלימאן מאני זצ"ל המובא הרבה בבא"ח) ופתחתי אותו והעמוד הראשון (כמדומני) שפתחתי בו היה בפ"ב ושם באות כ"ב כתב וז"ל, אם בתחילת הלילה ישן על צד ימין, הוא משליט עליו הסט"א וסי' 'שמאל בעשותו ול"ו אחז לקר"ו לו', עכ"ל. ומשום זה הסתפקתי שוב האם באמת כוונת כת"ר היא שצריך לישון בצד ימין כדי להיות בחצי השני בצד ימין, או להיפך (ויש לציין שיש צד גם שאתעורר באמצע הלילה ואוכל באמת להתהפך לצד ימין).

ב. כבר שיתפתי את כת"ר בבעיה שיש לי לפני כמעט שנה, אני מקווה שכת"ר זוכר, בקשר לגבות ושערות שאני תולש נגד רצוני, וכן ה'קליקים' באצבעות שאיני מצליח להפסיק, וזה נובע לדעתי גם מלחץ פנימי בלב שיש לי באופן קבוע, שאינני יודע מקורו, ואמנם אז הלכתי למטפל רגשי ועזר לי מאוד וכבר כתבתי לכת"ר שהרגשתי שבשבועיים האלו אחר הטיפול היו הימים הכי יפים בחיים שלי, ובדיוק בתוך השבועיים האלו אז ראיתי את שיטת כת"ר בספר שאל לבי, ולא הלכתי שוב אליו, ואמנם הכל חזר, והתייעצתי עם כת"ר בכתב, וכת"ר כתב לי ללמוד הספר 'הכרה עצמית והעצמת הנפש' שאז יצא לאור, אמנם בתוך אי מנוחת הנפש הרגשתי שאין זה יכול להועיל לי מספיק, ושוב כת"ר נתן לי עצה, שלא הצלחתי לקיימה, ועכשיו לאחר שנה כמעט אני שוב חוזר לאחר 15 שנה של קושי (שכל זה מאוד מבייש אותי ומכניס אותי לבושה ועצבות ומרה שחורה וכל הנלוה אליהם), ואני אובד עצות, אני מרגיש שהפתרון נמצא קרוב, פשוט ללכת לטיפול כנ"ל, אמנם איני רוצה לעשות טעות, אמנם מאידך ראיתי כתוב בספר של כת"ר 'הכרה עצמית' בעמ' 368 וז"ל, "ואשר על כן, מומלץ לאותם בנ"א לגשת למטפל שהינו א. מקצועי, ב'. תורני, ג. בעל יראת שמים, ד. שיש לו רצון אמיתי לסייע לזולת, ה. ויש בו, לכל הפחות, קורטוב של אהבת ישראל בגילוי וכו'", עכ"ל. אכן כת"ר אז לא הציע לי ללכת לכיוון הזה, האם אמנם זה מה שכדאי לי לעשות, וא"כ הרי המטפל הנ"ל שהיית אצלו אדם דתי (וכל המשתמע מכך), וכל המקצועיים שמפורסמים שהם קרובים אליי הם כך, ומאידך אני מכיר אדם חרדי והוא רבי'ה בת"ת, ושומע להוראות גדולי ישראל וגם יודע להבחין בטעויות של הגויים, ומתייעץ עם ת"ח, אבל הוא יותר צעיר ממני וחדש בתחום (שנה – שנתיים), וממילא יהיה לי קצת קשה ללכת אליו ולהיפתח אצלו (וגם שאני מכיר אותו קצת, ולא נעים לי), אמנם אם כת"ר יאמר לי שזה הכיוון אז כך אעשה בל"נ, וא"כ מה עדיף.

תודה רבה.

תשובה:

א. צד ימין, ואם רגיל להתעורר באמצע הלילה סמוך לחצות, בצד שמאל.

ב. איני יכול להיכנס לפן המעשי למעשה!