דע את ביטחונך – 3 [#17215]

ח' טבת התשפ"ב

שאלה:

שלום לכבוד הרב,
אשמח לתשובותיכם באשר לשאלות הבאות, שעלו תוך כדי לימודי בסדרה:
1. הרב כותב שישנו מושג בשם 'קו הרצון העליון'. מה פירוש הדברים, מעבר להבנה הפשוטה - רצונו של הקב"ה?
2. הרב כותב: 'המתבונן רואה כי ישנו קשר ישיר בין רמת ההדבקות ברצון, בעסק התורה וקיום מצוותיה, לבין האופן בו זוכה האדם לקבל את מזונותיו'. האם קשר זה קיים גם בימינו?
3. כיצד יתכן שישנם כאלו שאינם דביקים ברצון העליון כלל - וזוכים לביטחון ואמונה, לפחות בחלקים מסוימים בחייהם?
4. הרב מתאר את צורת הביטחון של אדם מצד שורש הביטחון: 'האדם מדבק את עצמו ברצונו של בורא העולם החפץ בקיום הנבראים, בקיומם ובטובתם שלו ושל ב"ב בפרט, ועל כן ודאי מחוק טובו רצה הבורא וגזר וקצב פרנסה בהרווחה לו ולמשפחתו'. רציתי לשאול על עמדה זו: ניכר מתוכה, שהבוטח מבסס את ביטחונו על דרכי הנהגת השם. סוף סוף, לצערנו, כולנו מכירים מקרים בהם אנשים חוו קשיים של ממש בחייהם. אם כן, מה מאפשר לאותו בוטח לבטוח שמחוק טובו של הקב"ה להטיב, ולכן ייטיב לו? האם עמדת האמונה והביטחון נשענת על המתואר, או על הידיעה שכל דעביד רחמנא לטב עביד, ובאמת יתכן שמצבו של אדם יתהפך מרגע לרגע (ח"ו), אך גם מציאות זו - היא בטובתו.

תודה ותזכו למצוות!

תשובה:

א. זהו קו שהוא כלי לאור א"ס הנמשך בתוכו. והשגתו ע"י תקוה, כי עצם התקוה מחברת את האדם לא"ס כחוט המקשר, קו – חוט. ועי"ז נקשר ונדבק לשלם הבלתי בעל תכלית.

ב. כן!

ג. זהו ניצוץ של אמונה ובטחון שמאיר בחלק של הנפש. ויתר על כן יש כאלו שיש בהם תמימות, כח התמימות, תם מלשון שלם, והם דבקים בשלם לא ע"י הקו אלא ע"י תמימות. וכן אופן נוסף ע"י אור מקיף, אור א"ס הסובב פעמים מאיר אור זה של כח שסביבו ששומר עליו, ומשפיע את צרכו.

ד. זהו בטחון שלמעלה מטעם ודעת "שכלי", לא עם חשבון שכלי, אלא כח עמוק בנפש שלמעלה מן השכל!