האם שיטת טיפול עפ”י התורה מועילה לגוי [#17252]

ח' טבת התשפ"ב

שאלה:

בס"ד

שלום וברכה לכבוד הרה"ג איתמר שוורץ שליט"א !

אחדשה"ט כנאה וכיאה!

תודה רבה לרב על כל המענות הנפלאות אני ממש מודה.

האם לגוי תצמח תועלת משיטת טיפול תורנית של התורה הקדושה לנפשו או שלא יועיל לו רק מה שמועיל לגוי משיטת הטיפול לנפש כפי שיטות הגויים. כי ידוע מה שכתוב שגוי שלומד תורה היינו התורה שניתנה לעם ישראל חייב מיתה, ונראה ממשמעות הענין לא רק שחייב מיתה, אלא שגם לא מועיל לו. ועוד ששיטת הטיפול של התורה הקדושה היא ברמה ועוצמה המותאמת לכלי של יהודי ואילו לגוי שכליו נמוכים לא תועיל לו השיטה כי יהיה אצלו בבחינת שבירתת הכלים מעוצמת השיטה התורנית התואמת ליהודי. וברור שאין זה ממעיט בערך התורה הקדושה כי לא שלא יכולה לטפל אלא אינה מועילה לערך כלי נמוך כגוי כי עוצמת התורה למעלה מנפש הגוי.

תודה רבה כבוד הרב.

תשובה:

גוי אסור ללמוד את התורה עצמה, "מאורסה" לישראל. אבל יכול לקבל שפע ההארה "מהתפשטות" אור התורה. ולכך התורה הייתה כתובה בשבעים לשון באר היטב. כי לא נישאים לתורה אלא יונקים מהארתה.