השמחה הוא הוצאת כוחות הנפש מן הכח אל הפועל [#17212]

ח' טבת התשפ"ב

שאלה:

שלום לכבוד הרב שליט''א

בסידרה על שמחה מפורט לפי ד' יסודות הבנתי מדברי הרב שליט''א שענין השמחה הוא הוצאת כוחות הנפש מן הכח אל הפועל. והרי לכאורה שייך גם להוציא לפועל בעצב כדוגמת העובר עבירה בפעולה מחמת כפיה ואם השמחה רק לפעמים מתלווה להוצאת כוחות לכ' בע''כ שאין הוצאת כוחות עצם הענין של שמחה.
תודה רבה.

תשובה:

אם עובר איסור, נקרא איסור מלשון בית האסורים, ואינו יוצא לפועל כראוי. וכן אם נעשה בעל כרחו, אינו יוצא לפועל כראוי.

פעמים רבות חסר בשמחה מפני חוסר המודעות מהו שמחה, ולכך אינו שמח כאשר מוציא כוחותיו לפועל כי אינו חש זאת כראוי. אולם זהו תנועה של שמחה, שלא האירה בלב שמחה בפועל. אולם זהו תנועת מהות של שמחה!