יסורים והשגחה פרטית [#17200]

ח' טבת התשפ"ב

שאלה:

זה שהיסורים העוברים עלי הם בהשגחה פרטית והכל לטובה לא מנחם אותי כיון שהיסורים באים על חטא, משל לבן שסרח ואביו מכהו והבן אומר לעצמו חבל שהלכתי בטיפשות אחרי החטא על ידי בחירתי הרעה ואבי מייסר אותי, חבל שאני נמצא במקום הזה אני אשם בכל זה ואני זה שעוללתי את זה לעצמי

תשובה:

הנחמה בזה שע"י יסורים אלו נגלה אהבת הקב"ה, ועליך לחוש את אור האהבה הנגלה ביסורים. וכן נחמה שעי"ז הינך מזדכך.