לשם יחוד [#17125]

ח' טבת התשפ"ב

שאלה:

אם הרב יכול לבאר לנו מה הפירוש לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכנתיה מהו קודשה בריך הוא ומהוא שכינתיה ומהו ההיחוד הזה והאם לפני כל מעשה טוב ראוי לאומרו וכן היכן יש ספר שמרחיב לבאר זאת בתודה מראש על הכל

תשובה:

קב"ה – מידותיו ית"ש. שכינתיה – גילוי, כח גילוי. יחוד קב"ה ושכינתיה היינו שיתגלו מידותיו. זהו הסבר בלשון פשוטהל מושגים שנאמרו בלשון פנימית. ויש עומקים נוספים, ואכמ"ל.

אין העיקר לאומרו בלב, אלא שלבו יהא עמו ויאמין באמירתו בתמימות, או לחלופין, ישכיל מה אומר וירצה בכך, או שניהם יחדיו. ולפי כח נפשו כן יאמרו.