מקור יהודי לביקור מחדש בטראומה [#17262]

ח' טבת התשפ"ב

שאלה:

בטיפול שבו אני משתמש לימדו אותנו הרעיון למצוא את שורש הפחדים ולעזור לאדם לדמיין את התרחיש הזה שקרה כשהיה צעיר יותר מדמיין את עצמו בדמיון שלו כעצמי הצעיר יותר ולגרום לעצמי הגיל הנוכחי שלך לחזור לזה. זיכרון וסוג של לטפל בילד הקטן בזיכרון הזה יש לי הצלחה רבה לעזור לאנשים להתגבר על פחדים רבים בשיטה זו. עם זאת אני תמיד מרגיש לא בנוח לדעת שהספראי מוסר לא ניגשים לפחד כך בדרשה על טבות על טראומה וחוששים שהרב אמר גישה מאוד דומה רק עם אמונה לגבי תרחישי הדמיה והוספת אמונה איפה זה בהקדשים מדובר בשיטה והאם זה משנה אם אתה ממש מדבר על אמנה או שזה מספיק רק תזכור את הזיכרון ויש לך הרגשה שאתה בסדר עכשיו

תשובה:

תשובה הוא התיקון לכל הקלקולים שבעבר. תשובה מלשון "לשוב". ואמרו חז"ל, היכי דמי בעל תשובה, באותו מקום באותו זמן וכו'. והיינו שצריך לשוב בפועל או בנפשו ממש לאותו מצב שהיה בשעת הקלקול. ולכך אמרו שתשובה עוקר למפרע, והיינו שחוזר ממש לאותו מצב שבעבר, בזמן.

כל תיקון שאין בו אור האמונה הוא יתקן את הנפש הבהמית בלבד בגלד החיצוני שבה.

כל תיקון שיש בו אור האמונה הוא המשכת התיקון מאור א"ס עד הנפש הבהמית.