פנימיות [#17251]

ח' טבת התשפ"ב

שאלה:

שאלה א - אם אור יושר וחוזר זה שהאור יורד למטה וחוזר למעלה לשורשו ושוב ללמטה וחוזר חלילה בתנועה הפוכה כדי שהאור יחזור לכיוון ההפוך הוא צריך להיסתובב אחורנית ונמצא עניין תנועה סבובית באור ישר וחוזור מה עניין תענועה סיבובית שהיא למעשה בחינת עיגול באור ישר וחוזר שהוא קו ישר ואינו עגול ??

שאלה ב -האם יש דבר כזה שיושר ועיגול הם נפרדים או שהם תמיד ביחד ו שיש יושר יש עימו עיגול ושיש עיגול יש עמו יושר?

שאלה ג- האם יושר ועיגול הם בחינת שני הפכים ?

תשובה:

א. אור ישר ואור חוזר, זוהי אינה תנועה מעגלית, אלא ע"י שעולה האור חוזר, גורם לריבוי שפע באור ישר שנמשך מאור א"ס.

ב. כאשר נפרד זהו "שבירה", וזה היה בשבירת הכלים. אולם לעולם בדקות הם כלולים זה בזה.

ג. כן!