ראובן שמעון לוי יהודה יוסף ובנימין [#17194]

ח' טבת התשפ"ב

שאלה:

לכבוד הרב,
למה התורה סיפר הרבה על ראובן שמעון לוי יהודה יוסף ובנימין, והתורה לא מדבר מאומה על יששכר זבולון דן נפתלי גד ואשר.

תשובה:

כי בני האמהות עיקר יותר מבני השפחות.