שינה וקימה [#17216]

ח' טבת התשפ"ב

שאלה:

שלום כבוד הרב,
1.האם על כל אדם להקפיד לישון על צד ימין או רק אנשים בעלי מדריגה?
2.אם התשובה כל אדם אז כמה כדאי להקפיד על כך?
3.אם אפשר להבין מה זה עושה ואיך משפיע איך ישנים?
4.מה שמקובל מר' זושא שלא להציג רגלים על ארץ לפני נטילה האם יש להקפיד על כך? או שמדובר רק לאנשים בעלי מדריגה שבכל דבר פועלים לפי הקבלה?
5.האם יש עוד מקורות לעניין זה?
6.האם גדולים כך עשו? ואם אפשר לדעת מי?
7.גדולי ישראל ישראל שלא התעסקו בחכמת הקבלה לא הקפידו על זה נכון?

תודה רבה

תשובה:

יש לעשות העיקר עיקר ותחילה ללמוד ההלכות שחייבים לקיימם, ולקיימם. ולשקוע בתורה הק'. ואח"כ כאשר יש יציבות עמוקה בתוה"ק ודקדוק הדין, יש לכל אחד לברר את חלקו בדברים שאינם הלכה גמורה אלא ע"פ קבלה, אם שייך לכך, הן מצד שורשו, הן מצד מדרגתו, והן מצד קבלתו מרבו.

ולכך אין נפק"מ מי עשה כן ומי לא, על כל אחד לנהוג כנ"ל.

לענ"ד כדאי לעת עתה להסיח דעת מכל עניינים אלו ולעסוק בעיקר שהכל תלוי בו.