תפילה בתערובות בכותל [#17204]

ח' טבת התשפ"ב

שאלה:

איך להתייחס אל נושא הכתות שרוצים להתפלל בכותל בתערובות אנשים ונשים, האם הקב"ה רוצה שהם יבואו להתפלל איליו אפי' באופן כזה מחמת שיש להם תשוקה להתפלל איליו שם (והאם אינם יודעים התורה ולכן להם אין להם ידיעה למה זה כ"כ רע) או שהקב"ה אינו רוצה בתפילות כאלו כלל מחמת שהוא מצוה הבאה בעבירה מצידהם.

תשובה:

"תערובת" זו שורשה "שורשה הערב רב", ערב רב, תערובת רבה! ולכך רצונם במקום זה דייקא שלא זזה ממנו שכינה, כותל "מערבי", לשון עירוב, כנודע, שע"ש כן נקרא מערב מלשון עירוב, ששם מתערבים יחד כל כוחות הקדושה!