אויבים [#17390]

ט"ו טבת התשפ"ב

שאלה:

מה לעשות אם אדם חושש שאחר יש לו קנאה עליו או אם הוא חושש שהזולת עינו רע עליו או שונאו ורואה בו פגם, האם יש לו להשתדל להחניף הזולת או למצוא חן בעיניו או להשפיל עצמו בעיני הזולת וכדו' או שדבר זה צריך תפילה ובטחון בה', והאם יש עוד איזה דברים שהוא צריך לעשות בנוסף לתפילה ובטחון?

תשובה:

בעיקר להרבות אהבה פנימית לאותו אדם אף באופן שאינו יודע מכך כלל, ועי"ז כיוון שכמים הפנים אל הפנים וגו', יתהפך לבבו אליך.