בירור כח המדמה בהקשר של הגילוי [#17323]

ט"ו טבת התשפ"ב

שאלה:

[17064 המשך]

שלום כבוד הרב,
לא הבנתי את תשובת הרב לשאלה, מה הכוונה בבירור כח המדמה בהקשר של הגילוי, כוונת הרב לברר האם המראה נבע מכח מדמה תקיף או ממצב נפשי שהיה יכול להביא את המדמה להראות לאדם דבר שכזה?ואם כן איך עושים את זה? וכן מה כוונת הרב שאחרי הבירור השאלה לא מעשית? האם הרב יכול לבאר?
בכל מקרה אפרט קצת יותר על אופן הגילוי, זה היה באמצע הלילה במצב שבו הרגשתי שהחלק הרוחני/נפשי שלי עזב את הגוף (הגוף היה שרוי בשינה) והחלק ההוא היה בהקיץ, על תקרת החדר הייתה ישות נוספת שהייתה במראה אדם אך רגליה היו מסתרכות ונמקות אבל לא שלמות. דמות נוספת  מרחפת שאותה זהיתי כאחותי אבל בה היתה לי ידיעה ברורה באותו רגע שהיא לא אמיתית. הדמות העשויה אש היתה לפני, היא היתה שלמה(לא מחוסרת איברים) אבל לא היו לה תווי פנים (עיניים, פה וכו') והיא לא דיברה כלל.
היא עמדה מולי וכנראה שהושיטה לי את ידה בניסיון לקחת אותי איתה. כמובן שהרגשתי פחד ואימה נוראיים באותו רגע אבל הדמות שידרה לי ביטחון ורצון להיטיב איתי.
במהלך תקופה של מספר חודשים אחרי זה היו לי עוד מספר חוויות חוץ גופיות אבל לא באופן של התגלות ממש ולא באותה העוצמה, זמן קצר לאחר מכן התחלתי לחזור בתשובה והתהליך תפס תאוצה ועוצמה חזקים מאד, היום ברוך השם אני אברך. האם הרב יכול לשפוך אור על החוויה או שלדעתו אינני צריך לחקור אודתה?

תשובה:

גם וגם, נא ללמוד את סדרת דע את דמיונך. אצל רוב בני האדם, וברוב המקרים, מראות אלו הם דמיונות, נכתב שעל דרך כלל השאלה לא מעשית, ודו"ק.

כיוון שאתה נוטה לחוויות חוץ גופיות, לכף במקרים מעין אלו, זהו לא דמיון רגיל שבתוך האדם, כיוון שזהו חוץ גופי, אלא "שורשו". וכאשר זהו מצד הקלקול זהו מלאך "דומה", שנקרא כן מצד היותו שורש כח המדמה. והוא שרו של הגיהנם. מראה זה נשלח לך על מנת לעורר נפשך, וב"ה שפעלת נכון מאוד.

ככלל מכיוון שהינך נוטה לחוויות חוץ גופיות, נצרך בירור חזק מאוד של כח המדמה, ויותר ויותר לעסוק בד' אמות של הלכה, ולדבוק בהויה, וכל אלו ככח הפכי לחויות אלו, על מנת לאזן את הנפש.