ביתי עולה לסמינר [#17429]

ט"ו טבת התשפ"ב

שאלה:

ביתי עולה לסמינר כיתה ט במקום אנו גרים ישנם שני סמנרים סמינר אחד קיים עשר

שנים ורמת הרחניות ממוצעת סמינר השני חדש כרע הבנות יותר שמורת
רצוני שתלך ביתי לסמינר השני
אך ביתי לא מעונינת כנגד זה הבת רוצה סמינר אחר בירושלים שנקרא קוק
ולבת יש רצון חזק  בטענה שחברתית טענה שם וגם יש לאל חברה שהולכת לשם
ומבקשת מהרב דעת תורה האם להחלית לה או לשמוע בקול רצונה ואני מאוד נבוכה בנושא  ותודה רבה מאד מאד

תשובה:

באופן כללי נצרך בדיקה מהי רמת הפער בין הסמינרים, ומה רמת ההתנגדות של הבת, ואם היא באופי לקבל הוראות או שבסוף סופה למרוד.