גילוי כח האהבה באחרית הימים [#17389]

ט"ו טבת התשפ"ב

שאלה:

(א)מהי גילוי כח האהבה שמתגלה בנפשות באחרית הימים שהרב הזכיר קצת לאחרונה (שהוא זה לעומת זה כנגד גוג ומגוג)?

(ב) מה המקור לזה בספה"ק?

(ג) ועוד לא מובן לי דהא יש יותר ויותר פירוד לבבות ושנאת חנם וחוסר התקשרות אחד לשני בדורינו (ובעיקר מחמת שכל א' שקוע בעצמו...) וא"כ איפה מצינו גילוי כח אהבה ואחדות בישראל בעולם עכשיו?

תשובה:

א. חיבור "לכלל" ישראל, מדין "כלל", לא מדין פרט.

ב. זהו שער הנו"ן דקדושה, השער הכולל, כלל שלמעלה מכל הפרטים.

ג. מצד הפרט יש פירוד יותר. אולם מצד הכלל יש חיבור, כגון בפועל קופות צדקה שמחברים רבים יחד, וזהו תולדות אור הכלל. וכן דף היומי שמחבר רבבות רבבות רבים לכך, ועי"ז נעשה חיבור פנימי.