המשך לשאלה [#17270]

ט"ו טבת התשפ"ב

שאלה:

שלום כבוד הרב, רציתי לשאול (בהמשך לתשובת הרב שליט"א על שאלה שכבר שאלתי- )
א. האם לכל אדם (איש) יש שני חצאי נשמה כמו לאה ורחל ליעקב?או רק במקרים מסויימים?
ב. האם גם לאשה היה רשות להתחתן עם 2 גברים כי יש נשים שגם להם יש 2 חצאים?
ג. האם הנישואין עם 2 נשים מותרים לפי התורה הקדושה לכתחילה? (בלי קשר לתקופת אבותינו אלא עפ"י התורה גרידא)? ואם כן, מה פשר האיסור כיום להמנע מכך?
ד. האם כיום, כשיש איסור הלכתי והרשות היא מוגבלת לתנאים מסויימים לנשיאת 2 נשים, ובני אדם מתחתנים רק עם אישה אחת זה אומר שיש להם רק חצי אחד או שזה לא מחייב?

תשובה:

א. פעמים החלקים מתראים כחלקים ופעמים מתראים כאחד. ופעמים נצרך לו רק חלק אחד בלבד.

ב. אסור לאשה להתחתן עם ב' גברים בבת אחת. ופעמים לצורך כך מתגרשת או מתאלמנת.

ג. כן, מפני שיש בכך חסרון, כי נעשות "צרות" זו לזו. וזהו תיקון ל"צרות" זו.

ד. פעמים אם זוכים נכללים באשה אחת, ופעמים נצרך לשאת ב' נשים בזה אחר זה בגלגול זה אור בגלגול אחר. וכן אף נשמת הגבר ברוב המקרים בדורות אחרונים הינה "חלק" ולא שלם, ולכך מספיק אשה אחת מקבילה לחלק זה.