זיכני ה’ לחבר ספר על השמיטה [#17368]

ט"ו טבת התשפ"ב

שאלה:

לכבוד
הרב שליט"א
זיכני ה' לחבר ספר על השמיטה אשר פי יקבנו שמיטה לה' אוצר כל בו לעניני עבודת ה' בשנת השמיטה
ומאחר והתבאר לנו מעלות עצומות ורבות על שנת השמיטה רציתי לשאול א. האם זה רק מתי ששמיטה דאוריתא ובזמן הזה ששמיטה לרוב הפוסקים דרבנן האם גם יש את המעלות העצומות.
ב. למי שאין קרקע האם גם יש לו את המעלות, לכאו' המעלה באה כתוצאה מקיום המצוה ומי שאין לו קרקע כמעט ולא מקיים את המצוה, (ובאופן שהוא לא עוסק בהלכות השמיטה).
ג. האם המעלות הגדולות נאמרו רק בארץ ישראל, ובחו"ל אין את המעלות, ואם גם לתושבי חו"ל יש את המעלות האלה ומדוע.
ביקרא דאוריתא
המצפה לתשובתו הרמה

תשובה:

א. גם בשמיטה דרבנן יש הארה זו.

ב. כל שמקיים הלכות שמיטה שבאים לידו, הוא כלל.

ג. עיקר המעלה בארץ ישראל, ובחו"ל יש התפשטות של הארה זו. כי זו כל מהות שמיטה, דין בארץ, ושבתה הארץ, וזה קאי על א"י, ושם נאמר וצויתי את ברכתי.

חזק ואמץ!