חבירים שאינם זוכרים אותי כלל [#17388]

ט"ו טבת התשפ"ב

שאלה:

קרה לפעמים דבר מזדעזע, שאני היה מקורב אצל אנשים מסוימים בישיבה, או בחורים או אברכים שהיה לי שייכות עמהם, ולאחר מכן היה פירוד דרכים ולא פגשנו יחד לכמה שנים, וכשהיינו בישיבה היה בינינו קשר חום וגם קצת עמוק, וכמו כל חברות בישיבה שהוא קשר של תורה ועבודה ולא סתר קשר באקראי של הרחוב, ולאחר כמה שנים פגשנו עוד, ואני הולך לקראתו לאמר לו שלום, והשני פשוט שכח אותי ובקושי הוא זוכר אותי, ואומר לי, "שלום....מה היה שמך, במחילה...?" !! והיה עוד מקרה שחבר טוב שאני היה מרגיש קשר עמוק איתו וגם הוא בא להחתונא שלי ביחוד לשמות איתי ולרקוד איתי, ולא פגשנו לכמה שנים, ופגשתי איתו בבהמ"ד מסוים והוא בקושי זכר אותי ושכחתי את שמי לגמרי! וגם היה עוד חבר טוב שאני היה ביחד עמו לכמה שנים, וכשהיינו יחד יותר מג' שנים, ביום אחד בשיחה אחת עמו הוא אמר לי, "באיזה ישיבה אתה למד בו...?" אני היה נפגע עד דכדוכה של נפש על שחבר קרוב כזה שכח דבר כזאת, שאין זה פרט קטן אלא פרט גדול וחשוב, ואני היה מרגיש שהנ"ל אינו מעוניין בחיי כלל והוא רק מראה לי כאילו אנו חבירים. איך חבר טוב יכול לשכוח דבר חשוב כזה?? ושמעתי ג"כ מראש ישיבה אחד שלא זכר את שמו של תלמידו עף שהוא היה יודע ומקורב אותו עד מאד. כמובן שבכל אלו היו נקודות שונות אבל באופן כללי השאלות הם,
(א) מה השורש לתופעה הזו?
(ב) ואיך יכולים להתגבר על העלבון והפיגוע שחשים מהשני באופנים כאלו שהם מעין "ויחרד חרדה גדולה עד מאד" שהאדם מרגיש איך שהיה מטעה עצמו בהיחס הזו שהיה לו עם השני שנראה לו שלא היה רק כאן קשר אמיתי כמו שהוא חשב....
(ג) האם יש להסיק מכל זאת איך שאנו חיים בעלמא דשקרא ושיש חיבור אחת שלימה שהיא הקשר שלנו עם הרבש"ע? אז א"כ איך צריכים לראות את החברים שלנו ובפרט אלו שהיה בינינו קשר עמוק?

תשובה:

א. היחס שלך לקשר עם בני אדם הוא לצד אחד, הינך תופס את הקשר עמוק יותר מאשר רוב בני האדם תופסים, ולכך הינך סובל מכך רבות לאורך כל ימיך. עליך להפנות קשר זה לקב"ה, וכלל ישראל, ולא לתלות חייך בקשר עם הפרט, שבקרוב המקרים מאכזב.

ב. כנ"ל אות א', עליך לשנות מבט נפשי לחיים, לא שינוי פרטי לאדם פלוני, אלא שינוי כללי על קשר עם בני אדם.

ג. כנ"ל, קשר בגבול מסוים בחיצוניות, אולם בפנימיות כל הנשמות קשורות באופן שלם. יש מקרים נדרים של קשר עמוק מאוד עם בני אדם, אולם זהו מיעוט, רוב הקשרים אינם חזקים דיו.

אם הנ"ל היה קורה לך עם ב' חברים הקרובים ביותר בחייך תינח, אולם זהו רחב יותר, ולכך יש לשנות את גישתך, הבנה נכונה בגבולות הקשר עם בני אדם.