כל הנושא של הילינג [#17360]

ט"ו טבת התשפ"ב

שאלה:

את כל הנושא של הילינג ונושא של התכנסויות ועליות להשפעה של שמות קודש והגנות עם מגן דוד ובקיצור כל מיני דברים שקשורים לעולם רוח והייתי אומר אולי גם סוג של מדיטציות ודברים שקשורים לכח אנרגטי  אני מקווה שהסברתי את עצמי נכון וטוענים כביכול שזה מפתח את הרוח.
בסופו של דבר עזבתי את המקומות האלה כי גם ראיתי שזה לא נותן לי גם כח לגבור על היצר לאומת לימוד תורה בתמימות, אלא רק מעצים את היצר  .

רציתי לדעת

א. מה דעת הרב בכל הנושאים האלה שהזכרתי למעלה ואם זה דרך הקדושה ואכן עוזר?
ב. כל הנושא שעושים הגנות וכאילו צריך לדמיין מגן דוד או עיגול מסביבך וטבילה בים וכו האם זה משפיע ועוזר לנשמה ואכן מרחיק חיצונים או שזה פשוט לא שייך אלינו? ומה מקורות
ג. כל הנושא שעושים כביכול מדייציה או סוג של עליית נשמה בדימיון ועוברים רקיעים ומגיעים לרקיע 7 ואור א"ס וכו ולהרגיש אנרגיה אם זה אמיתי או רק דמיוני ואם חזל דיברו על זה?
 ואם זה שיך אלינו כל הנושאים האלה אלינו וכיצד זה עוזר?
בברכה ותודה על הזמן של הרב.

תשובה:

א. כל שנעשה בקדושה, באופן המדויק, ונעשה ע"י מי שראוי לכך, מועיל הרבה.

ב. נא לעיין בספר בטוב ירושלים דרכי ההשגה.

ג. כנ"ל אות ב'.