מה לימוד בפנימיות התורה [#17376]

ט"ו טבת התשפ"ב

שאלה:

[המשך 15602]

שלום רב,

אני מקיים את התורה והמצוות. לומד בכל יום לבד בסדר הלימוד שדיברנו.
הרגשתי שאולי אני צריך ללמוד פנימיות התורה. ולדעת לכוון. אולי אז מה שיש לי יצא לפועל במצח?
התחלתי ללכת לשיעורי מתחילים בישיבת בית אל בירושלים. אבל כשהמורה, בחור צעיר התחיל לדבר הרגשתי הרגשה פנימית חזקה ללכת משם. שמשהו שם לא טוב לי. אני לא יודע לומר מדוע.
האם אני צריך לדעת לכוון?
אני רוצה ללמוד פנימיות התורה כמו שהחלבן והרבי מלובביץ' אמר. ולעזור למשיח לבוא.
שאלות:
1. אתה יכול להגיד לי מה ללמוד בפנימיות התורה? הרב מכיר אותי.
2. האם אני צריך ללמוד לכוון? אני אישית. אם כן תגיד לי ותגיד לי לאיפה ללכת ללמוד ואני אלך.
אולי אני אבוא לירושלים ותלמד אותי? אני תלמיד מאוד רציני. אני גר ברמת גן. אני אסע לירושלים מתי שיש לך זמן.  תודה

****************************

15602

שאלה:

שלום רב,

בהמשך לתשובה 15335 עשיתי ניסוי בבית כנסת בערבית.
כאשר אני ממקד את הרצון הפנימי שלי חזק מאוד אז אני מרגיש את המצח ואת הראש. אז חשבתי לנסות בתפילה להתמקד בראש במילה דבקות. למרות שזה לא קרה לי עד כה.
הרי יש מטרה להידבק בהשם וגם לרצות שהמשיח יבוא. האם יש עניין שאני אחשוב ואתמקד במשהו שכזה בתפילה? נגיד שאני עכשיו ממקד את הכוח הפנימי הזה שהמשיח יבוא? ואני אומר בראש לדוגמא משיח עכשיו וחוזר על זה אני כאילו מפעיל את המקום הזה במצח.

מה שקרה באותו ערב זה שהיו לי חלומות משונים ומאוד מציאותיים. אבל לא טובים. וכשקמתי מהחלום המצח והראש הרגשתי אותו חזק. ואז פתאום פחדתי אולי עשיתי משהו שאני לא אמור לעשות.

1. האם אני אמור לעשות משהו שכזה? כי אני מנסה להשתמש בזה ולאלתר כי אני לא יודע איך. וחייב להיות קשר איך אני משתמש בזה בקדושה. אתה יכול לתת לי משימה? במה למקד את זה ואם בכלל?

2. האם זה קשור לראיה רוחנית? האם אתה יכול להסביר לי איך אני גם יוכל לראות משהו רוחני? יש משהו מעשי שאני יכול לעשות? תודה

תשובה:

הניסיון להשתמש בזה לאלתר, אינו מדויק. זהו כדוגמת קטן שנולד שרוצה כבר עכשיו להיות טייס. נצרך “תהליך” ארוך, בנין עצמי מסודר ומכוון.

אפשר להשיג ראיה רוחנית, אולם זהו “תהליך” של זיכוך החומר, זיכוך המידות, קיום מצוות בדקדוק, חיבור עמוק לתוה”ק, ולקב”ה. וזוהי הדרך הנכונה.

תשובה:

א. חסידות מבוארת, ופתחי שערים לר' יצחק אייזיק חבר.

ב. אין צורך עבורך ללמוד לכוון.