מה למדו בבית מדרשם של שם ועבר [#17327]

ט"ו טבת התשפ"ב

שאלה:

בס"ד

כבוד הרב שלום וברכה !

מוזכר הרבה פעמים בחז"ל שהאבות למדו בבית מדרשם של שם ועבר כך נכתב כלפי יצחק וכן רבקה הלכה לבית מדרשם של שם ועבר לשמוע מה בפיהם על ויתרוצצו הבנים בקרבה כמו כן רש"י בפרשת וישב כותב שלימד יעקב אבינו ע"ה את יוסף בנו מה שלמד בבית מדרשם של שם ועבר.
ושאלתי היא מה למדו בבית מדרשם של שם ועבר ? והאם יש איזה משמעות לתורת שם ועבר היו כלפינו או שאין לנו שום יחסיות אליה אחר שקיבלנו את התורה במעמד הר סיני.

תודה רבה כבוד הרב על כל התשובות הנפלאות.

תשובה:

שם, עסקו ב"שמות" ולכך נקרא שם, כי כל עסקו בשמות. עבר, עסקו בתורה במדרגת עיבור, ולכך נקרא עבר, ולכך על עסקי עובר הלכה רבקה לשאול דייקא.

ובעומק תורה של קודם מתן תורה היא תורת קטנות, מדרגת שמות, מדרגת עיבור. ותורה שקבלנו במתן תורה, היא מוחין דגדלות, השכלה וראיה.