משנה באבות- עשה לך רב [#17369]

ט"ו טבת התשפ"ב

שאלה:

רציתי לישאול דהינה במשנה באבות כתוב עשה לך רב והיסתלק מינ הספק וליכאורה משמע
מלשונ עשה שהאדם צריך לעשות והשאלה היא איך אדם יכול ליבחור רב דלכאורה אם הוא מבינ
מה שהרב אמר לא צריך לישאול אותו,, ואם אנו מבין מה הרב אמר מי אמר שהוא צודק ואיך יכל ליבחור אותו
ועוד דהרי יש הרבה דרכים בדברי רבותנו וכל אחד אמר את הדרך שלו וגם אם נניח
שהרב צודק זה רק בדרך שלו ומי אמר שזה הדרך שלי

תשובה:

כבר נתבאר ענין זה בהרחבה בשו"ת שאל לבי, שנת תשע"ח-עט, עיי"ש.