נתינת צדקה [#17269]

ט"ו טבת התשפ"ב

שאלה:

שלום כבוד הרב,
1.יהודי שעובר ליד גוי שנראה כעני המבקש צדקה, יש מצווה לתת לו? האם יש איסור לתת?
2. מה הגישה הנכונה כלפי נתינת צדקה- האם צריך להביא רק למי שמכירים שהוא אכן עני אמיתי, ולהמנע מלתת למי שלא מכירים (שמא הוא מתחזהישתמש עם הכסף לעבירות וכו') או יש להביא גם למי שלא מכירים?
3. מה הדרגה הכי גבוהה בנתינת צדקה (מבחינת המקבל ולא הנותן)- לתת לעמלי תורה ענייםלארגון קירוב רחוקים וכו'?? למי הכי טוב לתת?
4. האם זה נכון שאדם שדפקו על דלת ביתו לבקש צדקה פגש במי שמבקש צדקה ברחוב צריך לתת לא משנה מי הוא אותו נזקק ויתן לכל מבקש אפילו פרוטה, העיקר שנתן משהו?

תשובה:

א. יש איסור של לא תחנם, לתת להם מתנת חנם. ובאופן שיש בו משום דרכי שלום, מותר. הדברים נתבארו ביורה דעה, סימן קנ"א. הן בדין מתנה, והן בדין צדקה והשבת אבידה, ועוד.

ב. יש לתת לעני שמכירים שהוא עני, או שיש עדות נאמנה שהוא עני.

ג. קרוב, שהוא תלמיד חכם, שהוא עני, שדר בעירו, שעוסק בזיכוי הרבים.

ד. כן.